Telerau ac Amodau

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn lletya ac yn cynnal y wefan hon ar ran Darganfod Addysgu ac yn gweithredu fel y rheolydd data at ddibenion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth i’w ddisgwyl pan fyddwn ni’n casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol ar ran Darganfod Addysgu. Mae hefyd yn berthnasol i wybodaeth am ymwelwyr â’r wefan hon.

Rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth neu eglurhad ychwanegol y mae ei (h)angen.