Swyddi

Mae'r ardal hon o'n gwefan yn nodi dolenni i adrannau swyddi bob awdurdod lleol yng Nghymru ar pedwar Consortia Addysg sydd yng Nghymru.
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cyngor Caerdydd
Cyngor Sir Gaerfyrddin
Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Sir y Fflint
Cyngor Gwynedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Cyngor Sir Fynwy
Cyngor Dinas Casnewydd
Cyngor Castell-Nedd Port Talbot
Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Powys
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Cyngor Abertawe
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Cyngor Bro Morgannwg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

Consortiwm Canolbarth y De
EAS
ERW
GwE

 

Porth swyddi a arweinir gan Lywodraeth Cymru yw Cyfnewid Pobl Cymru. Gall yr holl ysgolion yng Nghymru lanlwytho eu swyddi i’r wefan hon. Dilynwch y dolenni isod i weld pa swyddi sydd ar gael. Pob lwc!

- Cyfnewid Pobl Cymru – Swyddi Athrawon

- Cyfnewid Pobl Cymru - Swyddi Penaethiaid

 

A ydych chi'n chwilio am swydd addysgu? Cofiwch edrych ar wefannau ysgolion unigol am swyddi gwag.