O’r cynradd i’r uwchradd

Ni fu erioed amser gwell i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgolion uwchradd Cymru ac mae eich gwybodaeth a'ch arbenigedd mewn addysgu yn y sector cynradd yn eich gwneud chi'n ymgeiswyr perffaith i fod yn rhan o'r cynllun pontio hwn i newid i yrfa addysgu uwchradd.

 

I ddysgu mwy am y cynllun a gwneud cais ewch i wefan Hwb

 

Efallai y bydd symud i addysgu trwy gyfrwng Cymraeg mewn ysgol uwchradd yn ymddangos yn frawychus ond mae ein tîm cyfeillgar yma i'ch helpu gyda'ch holl ymholiadau:

Am wybod mwy am addysgu yng Nghymru?