Digwyddiadau

A oes gennych chi awydd newid eich gyrfa?

Dydd Mawrth, 23 Chwefror 2021 18:00

A oes gennych chi awydd newid eich gyrfa? A ydych chi’n ystyried hyfforddi fel athro?

Ymunwch â ni ar 23 Chwef wrth i ni egluro mai’r cwrs TAR hyblyg, newydd gan y Brifysgol Agored yng Nghymru yw’r llwybr perffaith at yrfa newydd yn y byd addysg.

Yn y digwyddiad byw ar-lein, bydd ein tîm yn egluro mwy ynghylch ein llwybrau TAR â chyflog a rhan amser unigryw. Cewch glywed gan rai o’n hathrawon dan hyfforddiant presennol yn trafod eu profiadau a chewch roi cwestiwn gerbron y panel.

Cyflwynir y digwyddiad hwn gan y Brifysgol Agored yng Nghymru ar y cyd â Chyngor y Gweithlu Addysg.

Click here to register.

Ystyried astudio TAR yn ne Cymru?

Dydd Mercher, 24 Chwefror 2021 19:00

Ystyried astudio TAR yn ne Cymru? Ymunwch â thîm @APLPteach yn un o'u sesiynau Teams holi ac ateb byw i sgwrsio a darganfod mwy am astudio gyda nhw.

Mercher 24 Chwefror, 7pm-8pm

Cofrestrwch ar https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ymweld/sesiynau-blasu-ar-lein-ar-gyfer-addysg-athrawon/

 

 

 

Dechreuwch eich Gyrfa Addysgu

Dydd Mercher, 3 Mawrth 2021 11:00

Dechreuwch eich Gyrfa Addysgu gyda Phrifysgol Abertawe!

Mae’r cwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Uwchradd yn cychwyn ym mis Medi 2021!

Ymunwch â ni yn ystod ein Diwrnod Agored Rithwir 3 Mawrth 11am-3pm

Cewch gyfle i gwrdd â’r tîm TAR yn ystod ein sesiynau holi ac ateb byw ar Zoom, ymuno â'n sgwrs fyw a dysgu mwy am astudio gyda ni!  

Cadwch eich lle yma

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth: pgce-enquiries@abertawe.ac.uk

Ystyried astudio TAR yn ne Cymru?

Dydd Mercher, 17 Mawrth 2021 19:00

Ystyried astudio TAR yn ne Cymru? Ymunwch â thîm @APLPteach yn un o'u sesiynau Teams holi ac ateb byw i sgwrsio a darganfod mwy am astudio gyda nhw.

Mercher 17 Mawrth, 7pm-8pm

Cofrestrwch ar https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ymweld/sesiynau-blasu-ar-lein-ar-gyfer-addysg-athrawon/

 

Ysgol Wanwyn DPP Ar-Lein – Prifysgol Caerdydd

Dydd Llun, 12 Ebrill 2021 09:00

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ein Hysgol Haf Rhithwir ym mis Mehefin 2020, rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno ein digwyddiad gwanwynol i chi.

Mae'r rhaglen hon yn cael ei chynnal am bythefnos rhwng 12-23 Ebrill ac mae'n llawn gweminarau rhad ac am ddim, sesiynau holi ac ateb ar Twitter a chynnwys arall at ddibenion DPP o bob rhan o Brifysgol Caerdydd.

Enw un o'r sesiynau yw 'Meddwl am Addysgu'. Rydyn ni'n meddwl y gallai fod yn ddiddorol i chi. Ymunwch ag Emmajane Milton, Dr Alex Morgan a Heather Pennington o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol i gael cipolwg ar yr heriau a'r gwobrau o ddod yn athro.

Ystyried addysgu
Gan yr Emmajane Milton, Dr Alex Morgan a Heather Pennington

Bydd y gweminar hwn yn cynnig cipolwg ar heriau a manteision dod yn athro/athawes. Bydd hefyd yn ystyried syniadau allweddol am yr hyn sy'n gwneud athro da, a/neu amgylcheddau dysgu effeithiol. Bydd y sesiwn hon yn arbennig o ddefnyddiol i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb am addysgu ac arwain dysgu pobl eraill, yn ogystal â phobl sy'n ystyried addysgu.