Digwyddiadau

Gweminar Addysgu Cymru

Dydd Mercher, 22 Mai 2019 14:30

Cliciwch isod i weld gweminar Teach in Wales ar deledu Gyrfa Cymru.

Edrychwch ar y gweminarhttps://teledu.gyrfacymru.llyw.cymru/dysgu.html

Diwrnod Agored Ar-Lein Prifysgol De Cymru

Dydd Llun, 11 Mai 2020 09:00

Mae’n rhaid i chi aros adref, ond nid yw hynny’n golygu bod rhaid i chi ohirio eich dyfodol. Rydym wedi symud ein Diwrnod Agored i fod ar-lein fel bod modd i chi ddarganfod y cyfleoedd ardderchog sy’n aros i chi ym Mhrifysgol De Cymru.

Cofrestrwch i ymuno â’n Diwrnod Agored Ar-lein er mwyn archwilio’r Brifysgol yn ddigidol, a darganfod mwy am gyrsiau a bywyd myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru. Yn rhan o’r digwyddiad, byddwch chi’n cael sgyrsiau ar lefel pwnc a chwrs, yn archwilio ein campysau a neuaddau preswyl yn ddigidol, yn ogystal â darganfod mwy am ein Gwasanaethau Gyrfaoedd, Cyllid a Chymorth i Fyfyrwyr.

Gallwch hefyd gymryd rhan yn ein sesiynau holi staff academaidd, a bydd ein Tîm Ymholiadau a Derbyn Myfyrwyr ar gael iymateb eich cwestiynau drwy ein cyfleuster sgwrsio ar-lein.

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 6 Mehefin 2020 09:00

Diwrnod Agored Is-raddedig
Mae ein Diwrnod Agored i israddedigion yn gyfle gwych i chi ddysgu mwy am ddiddordebau eich cwrs a siarad â staff a myfyrwyr. Gallwch hefyd fynd ar daith o gwmpas ein cyfleusterau a'n llety a dysgu mwy am Fywyd Myfyrwyr, Gyrfaoedd a Chyllid Myfyrwyr.

Yn y digwyddiad hwn gallwch ddarganfod mwy am ein gradd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda gradd Statws Athro Cymwysedig.

Cofrestrwch yma

Diwrnod Agored Prifysgol Abertawe

Dydd Mercher, 10 Mehefin 2020 11:00

Dechreuwch Eich Gyrfa Addysgu gyda’r Brifysgol Orau yng Nghymru!

Ymunwch â Phartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe (yr Ysgol Addysg) yn ein Diwrnod Agored Rhithwir lle bydd gennych chi gyfle i gwrdd â’r tîm i ddysgu mwy am ein rhaglenni arloesol TAR Uwchradd amser llawn am flwyddyn sydd ar gael mewn amrywiaeth o feysydd pwnc.

Cadwch eich lle yma

Diwrnod Agored TAR YDDS

Dydd Sadwrn, 27 Mehefin 2020 09:00

Gwnewch wahaniaeth...Addysgwch!

Dewch i ddarganfod rhagor am ganolfan addysg athrawon hynaf a mwyaf Cymru (Yr Athrofa: Addysg a’r Dyniaethau) yn un o ddiwrnodau agored Abertawe. Yn 1af yng Nghymru am foddhad cyffredinol myfyrwyr mewn hyfforddiant athrawon (ACM, 2019), cewch ddysgu am lwybrau Cynradd ac Uwchradd Y Drindod i addysgu a manteisio ar y cyfle i gwrdd â’n tiwtoriaid profiadol, cael cyngor ar wneud cais a chael gwybodaeth ar fwrsarïau.

Cofrestrwch yma: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/addysg-athrawon/cofrestrwch-eich-diddordeb-mewn-addysgu/