Digwyddiadau

Gweminar Addysgu Cymru

Dydd Mercher, 22 Mai 2019 14:30

Cliciwch isod i weld gweminar Teach in Wales ar deledu Gyrfa Cymru.

Edrychwch ar y gweminarhttps://teledu.gyrfacymru.llyw.cymru/dysgu.html

Diwrnod Agored Prifysgol De Cymru

Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd 2019 09:00

Diwrnod Agored yw’r ffordd orau i benderfynu a yw Prifysgol De Cymru yn ddewis addas ar eich cyfer. Yn ystod ein Diwrnod Agored, bydd cyfle i chi:
• Gael gwybod am ein cyrsiau addysgu a chwrdd â thiwtoriaid y cwrs
• Gwrando ar sgyrsiau ynglŷn ag opsiynau llety, cyllid myfyrwyr a bywyd myfyrwyr
• Darganfod pa gymorth rydyn ni’n gallu ei gynnig (astudio a lles)
• Mynd ar daith campws a gweld y cyfleusterau gyda myfyrwyr presennol

Yn ystod y digwyddiad hwn, bydd modd i chi ddysgu rhagor am ein cwrs BA (Anrh) Addysg Gychwynnol i Athrawon Cynradd gyda statws athro cymwysedig

Neilltuo eich lle mewn Diwrnod Agored yma

Digwyddiad Gwybodaeth Ôl-raddedig

Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2019 14:00

Ôl-raddedig

Mae'r Diwrnod Agored hwn i’r Brifysgol gyfan yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwy am y cyrsiau ôl-raddedig sydd ar gael ym Mhrifysgol Caer ar gyfer addysg athrawon, gan gynnwys opsiynau TAR a School Direct, yn ogystal â'n cyrsiau lefel Meistr o fewn y Gyfadran Addysg a Gwasanaethau Plant.

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

 

Noson Agored TAR Uwchradd

Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019 18:30

Dechreuwch eich gyrfa addysgu gyda’r Brifysgol orau yng Nghymru! Ymunwch â Phartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe (yr Ysgol Addysg) mewn digwyddiad recriwtio lle bydd gennych y cyfle i gwrdd â’r tîm i gael gwybod am y rhaglenni TAR uwchradd amser llawn am flwyddyn sydd ar gael mewn amrywiaeth o feysydd pwnc

Cofrestrwch yma

Diwrnod Agored TAR

Dydd Mercher, 29 Ionawr 2020 14:30

Diwrnod Agored TAR Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Diwrnod Agored TAR
Mae ein Diwrnod Agored TAR yn gyfle gwych i chi ddarganfod mwy am ein hystod o raglenni TAR Cynradd, TAR Uwchradd a TAR / AHO. Dewch i gwrdd â'n darlithwyr profiadol, dysgu mwy am Bartneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon, a darganfod pa gyfleoedd cyllido ôl-raddedig sydd ar gael i chi.

Cofrestrwch yma
http://www.cardiffmet.ac.uk/study/Pages/Postgraduate-Open-Events.aspx

Noson Agored TAR Uwchradd

Dydd Iau, 27 Chwefror 2020 18:30

Dechreuwch eich gyrfa addysgu gyda’r Brifysgol orau yng Nghymru! Ymunwch â Phartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe (yr Ysgol Addysg) mewn digwyddiad recriwtio lle bydd gennych y cyfle i gwrdd â’r tîm i gael gwybod am y rhaglenni TAR uwchradd amser llawn am flwyddyn sydd ar gael mewn amrywiaeth o feysydd pwnc.

Cofrestrwch yma