Digwyddiadau

Digwyddiad: Diwrnod Agored i Ôl-Raddedigion

Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019 12:30

Cofrestrwch ar gyfer y Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Manylion: dewch i gampws y Brifysgol i ddysgu mwy am y rhaglenni yr ydym yn eu cynnig ac am yr amgylchedd astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Noson Agored TAR/School Direct

Dydd Iau, 25 Ebrill 2019 16:45

Archebwch Eich Lle

Dewch i ddysgu mwy am y cyfleoedd i ôl-raddedigion ym maes addysg athrawon yn Noson Agored TAR/School Direct Prifysgol Caer yng nghampws Riverside.

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 8 Mehefin 2019 10:00

Mae’r Diwrnod Agored hwn ar gyfer y Brifysgol gyfan yn gyfle i chi ddysgu mwy am y cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig y mae Prifysgol Caer yn eu cynnig ym maes addysg athrawon. Bydd rhagor o fanylion archebu yn dilyn maes o law.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am fynediad yn 2019 ac os ydych yn dymuno ymweld â Phrifysgol Caer cyn y Diwrnod Agored nesaf, ffoniwch Brifysgol Caer ar 01244 512800 neu anfonwch e-bost at visitus@chester.ac.uk i drefnu ymweliad.

Diwrnod Agored (TAR)

Dydd Sadwrn, 8 Mehefin 2019 10:00

Mae’r Diwrnod Agored hwn ar gyfer y Brifysgol gyfan yn gyfle i chi ddysgu mwy am y cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig y mae Prifysgol Caer yn eu cynnig ym maes addysg athrawon. Bydd rhagor o fanylion archebu yn dilyn maes o law.  

Diwnrod Agored

Dydd Sadwrn, 29 Mehefin 2019 09:15

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

Diwrnod agored yw'r ffordd orau o ddod i adnabod Prifysgol Bangor a chael gwybod beth sydd gennym i'w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch gyfle i ymweld â'n hadrannau academaidd, siarad â staff a myfyrwyr a gweld y neuaddau preswyl a'r cyfleusterau sydd gennym i'w cynnig.

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 6 Gorffennaf 2019 09:15

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

Diwrnod agored yw'r ffordd orau o ddod i adnabod Prifysgol Bangor a chael gwybod beth sydd gennym i'w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch gyfle i ymweld â'n hadrannau academaidd, siarad â staff a myfyrwyr a gweld y neuaddau preswyl a'r cyfleusterau sydd gennym i'w cynnig.