Digwyddiadau

Gweminar Addysgu Cymru

Dydd Mercher, 22 Mai 2019 14:30

Cliciwch isod i weld gweminar Teach in Wales ar deledu Gyrfa Cymru.

Edrychwch ar y gweminarhttps://teledu.gyrfacymru.llyw.cymru/dysgu.html

Eisteddfod yr Urdd 2019

Dydd Llun, 27 Mai 2019 09:00

Bydd tîm Darganfod Addysgu, ynghyd â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA), Estyn, Cymwysterau Cymru a'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru yn Eisteddfod yr Urdd drwy'r wythnos, i ateb eich cwestiynau am addysg: addysgu, cymwysterau, arolygiadau neu'r pasport dysgu proffesiynol. Mi fydd yna weithgareddau i blant, hefyd!

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 8 Mehefin 2019 10:00

Mae’r Diwrnod Agored hwn ar gyfer y Brifysgol gyfan yn gyfle i chi ddysgu mwy am y cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig y mae Prifysgol Caer yn eu cynnig ym maes addysg athrawon. Bydd rhagor o fanylion archebu yn dilyn maes o law.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am fynediad yn 2019 ac os ydych yn dymuno ymweld â Phrifysgol Caer cyn y Diwrnod Agored nesaf, ffoniwch Brifysgol Caer ar 01244 512800 neu anfonwch e-bost at visitus@chester.ac.uk i drefnu ymweliad.

Diwrnod Agored (TAR)

Dydd Sadwrn, 8 Mehefin 2019 10:00

Mae’r Diwrnod Agored hwn ar gyfer y Brifysgol gyfan yn gyfle i chi ddysgu mwy am y cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig y mae Prifysgol Caer yn eu cynnig ym maes addysg athrawon. Bydd rhagor o fanylion archebu yn dilyn maes o law.  

Cau'r Bwlch

Dydd Llun, 17 Mehefin 2019 09:30

Gwella lles emosiynol a chyrhaeddiad addysgol plant agored i niwed.

Ar gyfer Staff Ysgolion Uwchradd - Ymunwch â ni wrth i ni edrych ar yr achosion y tu ôl i ymddygiad heriol ac archwilio sut i fynd i'r afael â nhw. Mae'r diwrnod yn rhyngweithiol ac yn realistig wrth i ni ystyried y pwnc anodd hwn.
I archebu eich lle am ddim, cliciwch ar y ddolen.

https://www.eventbrite.com/e/narrowing-the-gap-in-secondary-school-raising-the-educational-attainment-and-emotional-well-being-tickets-58428653676

Diwnrod Agored

Dydd Sadwrn, 29 Mehefin 2019 09:15

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

Diwrnod agored yw'r ffordd orau o ddod i adnabod Prifysgol Bangor a chael gwybod beth sydd gennym i'w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch gyfle i ymweld â'n hadrannau academaidd, siarad â staff a myfyrwyr a gweld y neuaddau preswyl a'r cyfleusterau sydd gennym i'w cynnig.

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 6 Gorffennaf 2019 09:15

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

Diwrnod agored yw'r ffordd orau o ddod i adnabod Prifysgol Bangor a chael gwybod beth sydd gennym i'w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch gyfle i ymweld â'n hadrannau academaidd, siarad â staff a myfyrwyr a gweld y neuaddau preswyl a'r cyfleusterau sydd gennym i'w cynnig.