Digwyddiadau

Gweminar Addysgu Cymru

Dydd Mercher, 22 Mai 2019 14:30

Cliciwch isod i weld gweminar Teach in Wales ar deledu Gyrfa Cymru.

Edrychwch ar y gweminarhttps://teledu.gyrfacymru.llyw.cymru/dysgu.html

Diwrnod Agored TAR

Dydd Mercher, 29 Ionawr 2020 14:30

Diwrnod Agored TAR Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Diwrnod Agored TAR
Mae ein Diwrnod Agored TAR yn gyfle gwych i chi ddarganfod mwy am ein hystod o raglenni TAR Cynradd, TAR Uwchradd a TAR / AHO. Dewch i gwrdd â'n darlithwyr profiadol, dysgu mwy am Bartneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon, a darganfod pa gyfleoedd cyllido ôl-raddedig sydd ar gael i chi.

Cofrestrwch yma
http://www.cardiffmet.ac.uk/study/Pages/Postgraduate-Open-Events.aspx

Diwrnod Agored TAR YDDS

Dydd Sadwrn, 8 Chwefror 2020 09:00

Gwnewch wahaniaeth...Addysgwch!

Dewch i ddarganfod rhagor am ganolfan addysg athrawon hynaf a mwyaf Cymru (Yr Athrofa: Addysg a’r Dyniaethau) yn un o ddiwrnodau agored Abertawe. Yn 1af yng Nghymru am foddhad cyffredinol myfyrwyr mewn hyfforddiant athrawon (ACM, 2019), cewch ddysgu am lwybrau Cynradd ac Uwchradd Y Drindod i addysgu a manteisio ar y cyfle i gwrdd â’n tiwtoriaid profiadol, cael cyngor ar wneud cais a chael gwybodaeth ar fwrsarïau.

Cofrestrwch yma: https://www.uwtsd.ac.uk/pgce-information-days/

Noson Agored TAR Uwchradd

Dydd Iau, 27 Chwefror 2020 18:30

Dechreuwch eich gyrfa addysgu gyda’r Brifysgol orau yng Nghymru! Ymunwch â Phartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe (yr Ysgol Addysg) mewn digwyddiad recriwtio lle bydd gennych y cyfle i gwrdd â’r tîm i gael gwybod am y rhaglenni TAR uwchradd amser llawn am flwyddyn sydd ar gael mewn amrywiaeth o feysydd pwnc.

Cofrestrwch yma

Diwrnod Agored TAR YDDS

Dydd Sadwrn, 27 Mehefin 2020 09:00

Gwnewch wahaniaeth...Addysgwch!

Dewch i ddarganfod rhagor am ganolfan addysg athrawon hynaf a mwyaf Cymru (Yr Athrofa: Addysg a’r Dyniaethau) yn un o ddiwrnodau agored Abertawe. Yn 1af yng Nghymru am foddhad cyffredinol myfyrwyr mewn hyfforddiant athrawon (ACM, 2019), cewch ddysgu am lwybrau Cynradd ac Uwchradd Y Drindod i addysgu a manteisio ar y cyfle i gwrdd â’n tiwtoriaid profiadol, cael cyngor ar wneud cais a chael gwybodaeth ar fwrsarïau.

Cofrestrwch yma: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/addysg-athrawon/cofrestrwch-eich-diddordeb-mewn-addysgu/