Digwyddiadau

Gweminar Addysgu Cymru

Dydd Mercher, 22 Mai 2019 14:30

Cliciwch isod i weld gweminar Teach in Wales ar deledu Gyrfa Cymru.

Edrychwch ar y gweminarhttps://teledu.gyrfacymru.llyw.cymru/dysgu.html

Diwrnod agored TAR

Dydd Sadwrn, 5 Hydref 2019 09:30

Diwrnod agored TAR Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (Abertawe)

Dysgwch fwy am Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA) llwybrau TAR yng nghampws newydd sbon y Glannau, Prifysgol Cymru, Abertawe. Cwrdd â'n tiwtoriaid profiadol a chlywed gan athrawon yn rhai o'n hystod eang o ysgolion partner o bob rhan o dde Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/ymweld/diwrnod-agored-tar/

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 12 Hydref 2019 09:30

Diwrnod Agored Is-raddedig
Mae ein Diwrnod Agored i israddedigion yn gyfle gwych i chi ddysgu mwy am ddiddordebau eich cwrs a siarad â staff a myfyrwyr. Gallwch hefyd fynd ar daith o gwmpas ein cyfleusterau a'n llety a dysgu mwy am Fywyd Myfyrwyr, Gyrfaoedd a Chyllid Myfyrwyr.

Yn y digwyddiad hwn gallwch ddarganfod mwy am ein gradd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda gradd Statws Athro Cymwysedig.

Cofrestrwch yma

Diwrnod Agored

Dydd Sul, 13 Hydref 2019 09:15

Israddedig

Diwrnod agored yw'r ffordd orau o ddod i adnabod Prifysgol Bangor a chael gwybod beth sydd gennym i'w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch gyfle i ymweld â'n hadrannau academaidd, siarad â staff a myfyrwyr a gweld y neuaddau preswyl a'r cyfleusterau sydd gennym i'w cynnig.

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

Diwrnod Agored Prifysgol De Cymru

Dydd Sadwrn, 19 Hydref 2019 09:00

Diwrnod Agored yw’r ffordd orau i benderfynu a yw Prifysgol De Cymru yn ddewis addas ar eich cyfer. Yn ystod ein Diwrnod Agored, bydd cyfle i chi:
• Gael gwybod am ein cyrsiau addysgu a chwrdd â thiwtoriaid y cwrs
• Gwrando ar sgyrsiau ynglŷn ag opsiynau llety, cyllid myfyrwyr a bywyd myfyrwyr
• Darganfod pa gymorth rydyn ni’n gallu ei gynnig (astudio a lles)
• Mynd ar daith campws a gweld y cyfleusterau gyda myfyrwyr presennol

Yn ystod y digwyddiad hwn, bydd modd i chi ddysgu rhagor am ein cwrs BA (Anrh) Addysg Gychwynnol i Athrawon Cynradd gyda statws athro cymwysedig


Neilltuo eich lle mewn Diwrnod Agored yma

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 26 Hydref 2019 10:00

Israddedig

Mae'r Diwrnod Agored hwn i’r Brifysgol gyfan yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwy am y cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig sydd ar gael ym Mhrifysgol Caer ar gyfer addysg athrawon. Bydd manylion archebu pellach yn dilyn maes o law.
Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

 

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 26 Hydref 2019 12:00

Ôl-raddedig

Prifysgol Caer, Campws Riverside, Castle Drive, Caer. CH1 1SL
Manylion: Mae'r Diwrnod Agored hwn i’r Brifysgol gyfan yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwy am y cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig sydd ar gael ym Mhrifysgol Caer ar gael ar gyfer addysg athrawon. Bydd manylion archebu pellach yn dilyn maes o law.

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

 

Diwrnod Agored

Dydd Sul, 27 Hydref 2019 09:15

Israddedig

Diwrnod agored yw'r ffordd orau o ddod i adnabod Prifysgol Bangor a chael gwybod beth sydd gennym i'w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch gyfle i ymweld â'n hadrannau academaidd, siarad â staff a myfyrwyr a gweld y neuaddau preswyl a'r cyfleusterau sydd gennym i'w cynnig.

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 9 Tachwedd 2019 09:15

Israddedig

Diwrnod agored yw'r ffordd orau o ddod i adnabod Prifysgol Bangor a chael gwybod beth sydd gennym i'w gynnig. Ar Ddiwrnod Agored cewch gyfle i ymweld â'n hadrannau academaidd, siarad â staff a myfyrwyr a gweld y neuaddau preswyl a'r cyfleusterau sydd gennym i'w cynnig.

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 9 Tachwedd 2019 09:30

Diwrnod Agored Is-raddedig
Mae ein Diwrnod Agored i israddedigion yn gyfle gwych i chi ddysgu mwy am ddiddordebau eich cwrs a siarad â staff a myfyrwyr. Gallwch hefyd fynd ar daith o gwmpas ein cyfleusterau a'n llety a dysgu mwy am Fywyd Myfyrwyr, Gyrfaoedd a Chyllid Myfyrwyr.

Yn y digwyddiad hwn gallwch ddarganfod mwy am ein gradd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda gradd Statws Athro Cymwysedig.

Cofrestrwch yma

Diwrnod Agored

Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2019 10:00

Israddedig

Mae'r Diwrnod Agored hwn i’r Brifysgol gyfan yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwy am y cyrsiau israddedig sydd ar gael ym Mhrifysgol Caer ar gael ar gyfer addysg athrawon, gan gynnwys cwrs CaBan - BA (Anrh) mewn Addysg Gynradd (3-11). Bydd manylion archebu pellach yn dilyn maes o law.

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored

 

Diwrnod Agored Prifysgol De Cymru

Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd 2019 09:00

Diwrnod Agored yw’r ffordd orau i benderfynu a yw Prifysgol De Cymru yn ddewis addas ar eich cyfer. Yn ystod ein Diwrnod Agored, bydd cyfle i chi:
• Gael gwybod am ein cyrsiau addysgu a chwrdd â thiwtoriaid y cwrs
• Gwrando ar sgyrsiau ynglŷn ag opsiynau llety, cyllid myfyrwyr a bywyd myfyrwyr
• Darganfod pa gymorth rydyn ni’n gallu ei gynnig (astudio a lles)
• Mynd ar daith campws a gweld y cyfleusterau gyda myfyrwyr presennol

Yn ystod y digwyddiad hwn, bydd modd i chi ddysgu rhagor am ein cwrs BA (Anrh) Addysg Gychwynnol i Athrawon Cynradd gyda statws athro cymwysedig

Neilltuo eich lle mewn Diwrnod Agored yma

Digwyddiad Gwybodaeth Ôl-raddedig

Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2019 14:00

Ôl-raddedig

Mae'r Diwrnod Agored hwn i’r Brifysgol gyfan yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwy am y cyrsiau ôl-raddedig sydd ar gael ym Mhrifysgol Caer ar gyfer addysg athrawon, gan gynnwys opsiynau TAR a School Direct, yn ogystal â'n cyrsiau lefel Meistr o fewn y Gyfadran Addysg a Gwasanaethau Plant.

Archebwch le ar Ddiwrnod Agored