Digwyddiadau

Gweminar Addysgu Cymru

Dydd Mercher, 22 Mai 2019 14:30

Cliciwch isod i weld gweminar Teach in Wales ar deledu Gyrfa Cymru.

Edrychwch ar y gweminarhttps://teledu.gyrfacymru.llyw.cymru/dysgu.html

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 4 Ebrill 2020 09:00

Diwrnod Agored Is-raddedig
Mae ein Diwrnod Agored i israddedigion yn gyfle gwych i chi ddysgu mwy am ddiddordebau eich cwrs a siarad â staff a myfyrwyr. Gallwch hefyd fynd ar daith o gwmpas ein cyfleusterau a'n llety a dysgu mwy am Fywyd Myfyrwyr, Gyrfaoedd a Chyllid Myfyrwyr.

Yn y digwyddiad hwn gallwch ddarganfod mwy am ein gradd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda gradd Statws Athro Cymwysedig.

Cofrestrwch yma

Diwrnod Agored

Dydd Sadwrn, 6 Mehefin 2020 09:00

Diwrnod Agored Is-raddedig
Mae ein Diwrnod Agored i israddedigion yn gyfle gwych i chi ddysgu mwy am ddiddordebau eich cwrs a siarad â staff a myfyrwyr. Gallwch hefyd fynd ar daith o gwmpas ein cyfleusterau a'n llety a dysgu mwy am Fywyd Myfyrwyr, Gyrfaoedd a Chyllid Myfyrwyr.

Yn y digwyddiad hwn gallwch ddarganfod mwy am ein gradd BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda gradd Statws Athro Cymwysedig.

Cofrestrwch yma

Diwrnod Agored TAR YDDS

Dydd Sadwrn, 27 Mehefin 2020 09:00

Gwnewch wahaniaeth...Addysgwch!

Dewch i ddarganfod rhagor am ganolfan addysg athrawon hynaf a mwyaf Cymru (Yr Athrofa: Addysg a’r Dyniaethau) yn un o ddiwrnodau agored Abertawe. Yn 1af yng Nghymru am foddhad cyffredinol myfyrwyr mewn hyfforddiant athrawon (ACM, 2019), cewch ddysgu am lwybrau Cynradd ac Uwchradd Y Drindod i addysgu a manteisio ar y cyfle i gwrdd â’n tiwtoriaid profiadol, cael cyngor ar wneud cais a chael gwybodaeth ar fwrsarïau.

Cofrestrwch yma: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/addysg-athrawon/cofrestrwch-eich-diddordeb-mewn-addysgu/