Cysylltu

Mae gan yr adran hon ystod o gysylltiadau defnyddiol i'ch cefnogi chi yn eich camau nesaf o ddechrau neu wthio'ch gyrfa addysgu yn ei blaen yng Nghymru. Bydd manylion yn cael eu cadw gan Darganfod Addysgu dim ond er mwyn anfon gwybodaeth berthnasol am addysgu. Os oes diddordeb gennych mewn sefydliad penodol, gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol - CaBan (Prifysgol Bangor a Prifysgol Caer) - Yr Athrofa (Prifysgol Cyrmu Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin a Abertawe) - Partneriaeth Caerdydd (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) - Partneriaeth AGA Aberystwyth (Prifysgol Aberystwyth) - Partneriaeth AGA Prifysgol De Cymru (Prifysgol De Cymru) - Partneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe (Prifysgol Abertawe) - Y Brifysgol Agored

Llenwch eich manylion isod a dewis 'anfon' i gwblhau’r ffurflen