Cysylltu

Mae gan yr adran hon ystod o gysylltiadau defnyddiol i'ch cefnogi chi yn eich camau nesaf o ddechrau neu wthio'ch gyrfa addysgu yn ei blaen yng Nghymru. Bydd manylion yn cael eu cadw gan Darganfod Addysgu dim ond er mwyn anfon gwybodaeth berthnasol am addysgu. Ar waelod ein holl ohebiaeth bydd botwm er mwyn dad-danysgrifio a gallwch ddefnyddio hwn ar unrhyw adeg. Os oes diddordeb gennych mewn sefydliad penodol, gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol - Prifysgol Bangor - Prifysgol Aberystwyth - Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Abertawe a Chaerfyrddin - Prifysgol De Cymru - Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Llenwch eich manylion isod a dewis 'anfon' i gwblhau’r ffurflen