Croeso i Darganfod Addysgu!

"Pan chi'n cerdded mewn i'r ysgol, does dim un dydd fel y lla. Mae'n brofiad mor bleserus, a does 'na ddim un swydd gyffelyb" Olivia, Athrawes Newydd Gymhwyso, Aberdaugleddau

Croeso i Darganfod Addysgu! Rydych gam yn agosach i fod yn athro neu athrawes ac i fod yn ysbrydoliaeth i'r genhedlaeth nesaf yng Nghymru. I gael yr holl adnoddau sydd eu hangen arnoch i wneud cychwyn arni ac i ddysgu mwy am Gymhellion Hyfforddi Athrawon a llwybrau i addysgu, cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cymhellion

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

  • Ffiseg
  • Cemeg
  • Mathemateg
  • Cymraeg
  • Cyfrifiadureg
  • Ieithoedd Tramor Modern.

Pynciau â blaenoriaeth uchel

 

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Cymraeg, Cyfrifiadureg

Pynciau â blaenoriaeth ganolig

 

Ieithoedd Modern

Pob pwnc uwchradd a chynradd arall

(cefnogaeth lefel uchel yn unig)

 

Atodiad sylfaenol

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn unig (arbenigedd pwnc gradd er mwyn codi safonau mewn rhifedd a llythrennedd a chefnogi'r gwyddorau)

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£20,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£15,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£3,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

 

£3,000

2.1

£10,000

2.1

 

£6,000

2.1

 

£0

2.1

 

£0

2.2

£6,000

2.2

 

£0

2.2

 

£0

2.2

 

£0