Mae’n amser gwych i addysgu yng Nghymru ac mae gan Darganfod Addysgu yr adnoddau sydd eu hangen arnoch i ddechrau ar eich taith. Rhannwch eich angerdd o ddysgu gyda'r genhedlaeth nesaf mewn gyrfa lle mae bob dydd yn wahanol.

Croeso i Darganfod Addysgu! Rydych gam yn agosach i fod yn athro neu athrawes ac i fod yn ysbrydoliaeth i'r genhedlaeth nesaf yng Nghymru. I gael yr holl adnoddau sydd eu hangen arnoch i wneud cychwyn arni ac i ddysgu mwy am Gymhellion Hyfforddi Athrawon a llwybrau i addysgu, cysylltwch â ni i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cymhellion

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

Ffiseg, Cemeg, Mathemateg, Cymraeg, Cyfrifiadureg, Ieithoedd Tramor Modern.

Pynciau â blaenoriaeth uchel

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Cymraeg, Cyfrifiadureg

 

Pynciau â blaenoriaeth ganolig

 

Ieithoedd Modern

 

Pob pwnc uwchradd a chynradd arall

 

(cefnogaeth lefel uchel yn unig)

 

Atodiad sylfaenol

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn unig (arbenigedd pwnc gradd er mwyn codi safonau mewn rhifedd a llythrennedd a chefnogi'r gwyddorau)

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£20,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£15,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£3,000

 Gradd 1afa/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

 £3,000

2.1

£10,000

2.1

 £6,000

2.1

 £0

2.1

 £0

2.2

£6,000

2.2

 £0

2.2

 £0

2.2

 £0