Croeso i Darganfod Addysgu!

"Rwy'n angerddol am fy mhwnc ac rwyf am rannu'r angerdd hynny gydag eraill". Alex, Athro Newydd Gymhwyso, Caerdydd

Croeso i Darganfod Addysgu, lle cewch yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch i gychwyn ar yrfa fuddiol yn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf ac i wneud gwahaniaeth. Er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ac i ddysgu mwy am gyfleoedd hyfforddiant, digwyddiadau recriwtio a Chymhellion Hyffordddi Athrawon, cysylltwch â ni heddiw.

 

Cymhellion

Gallai graddedigion sydd â graddau penodol fod yn gymwys am gymhellion o hyd at £20,000 os ydynt am i hyfforddi i fod yn athro yng Nghymru.

Y pynciau blaenoriaeth yw:

  • Ffiseg
  • Cemeg
  • Mathemateg
  • Cymraeg
  • Cyfrifiadureg
  • Ieithoedd Tramor Modern.

Pynciau â blaenoriaeth uchel

 

Mathemateg, Ffiseg, Cemeg, Cymraeg, Cyfrifiadureg

Pynciau â blaenoriaeth ganolig

 

Ieithoedd Modern

Pob pwnc uwchradd a chynradd arall

(cefnogaeth lefel uchel yn unig)

 

Atodiad sylfaenol

Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn unig (arbenigedd pwnc gradd er mwyn codi safonau mewn rhifedd a llythrennedd a chefnogi'r gwyddorau)

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£20,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£15,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

£3,000

Gradd 1af a/neu ddoethuriaeth/gradd Meistr

 

£3,000

2.1

£10,000

2.1

 

£6,000

2.1

 

£0

2.1

 

£0

2.2

£6,000

2.2

 

£0

2.2

 

£0

2.2

 

£0