Credydau

Hoffem ddiolch i’r ysgolion canlynol am eu cymorth a chaniatâd wrth gynhyrchu’r adnodd hwn:

 

Ysgol T Llew Jones

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Ysgol yr Hendy

Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Ysgol Henry Richard

Ysgol Eifion Wyn Porthmadog

Ysgol Bryn Tabor

Ysgol Gynradd Palmerston

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Priordy

Ysgol Gynradd St Woolos